Visborgs Slottsruin

Att åka till Gotland och inte se ett enda spår av medeltiden är relativt svårt. Ringmuren i Visby är det tydligaste tecknet på hur ön var strategisk viktigt under flera hundra år men utöver ringmuren finns även en rad kända och välbesökta turistmål som har sin historia från medeltiden. Bland annat Visborgs slottsruin.

Visborgs Slott påbörjade att byggas på 1400-talet. Vilka som egentligen började bygga slottet är inte helt säkert men många tror att det var Tyska Ordern som påbörjade bygget och att sedan Erik av Pommern tog över byggandet.

Borgen byggdes med stadsmuren som en skyddande yttermur söderut samt västerut. I mitten av borgen låg huvudborgen på ca 50*60 meter omgiven av mindre byggnader och ett flertal torn.

Idag går resterna av Visborgs slott att se i sydvästra hörnet av Visby. Här sitter även information om slottet. Däremot finns det inget slott att besöka utan bara delar av grunderna och muren som skulle skydda slottet.