Svenska slottsruiner att besöka under semestern

Sverige är ett land full av historiskt signifikanta platser att besöka. Några av de mest populära är gamla ruiner och de ger ofta en intressant inblick i forna tider. Här tipsar vi om några slottsruiner som kanske kan locka. Vill man ta en titt på alla kommer man nog behöva planera in några flygresor för att få tid nog att se alla under en och samma semester.

Borgholms slott

Borgholms slott på Öland kan spåras ända tillbaka till 1100-talet, men under 1500-talet rustade Johan III upp det till ett renässansslott. På 1600-talet intog det av danskar och efter det tagits tillbaka började Karl X Gustav att bygga om det till ett barockpalats. Bygget slutfördes dock aldrig och slottet började förfalla redan på 1700-talet. Idag är det en populär turistdestination och det hålls även konserter och andra event på området.

Bohus fästning

Bohus fästning byggdes 1308 av norrmännen som ville stärka sin dåvarande sydliga gräns mot både Sverige och Danmark. Det började som en enklare träbyggnad och förstärkes senare med sten och blev en fästning. Under 1600-talet gjorde man om byggnaden till ett renässansslott, men det byggdes åter igen om till en fästning kort därefter. Vid 1700-talets slut revs fästningen på order av kungen så det inte skulle intas av danskarna. Redan på 1800-talet började man dock vårda det som fanns kvar. Fästningen är också den byggnad som givit namn åt landskapet Bohuslän.

Kronobergs slottsruin

Kronobergs slott byggdes på 1400-talet och började sin historia som en biskopsborg. Beläget som det är nära Belkinge, Halland och Skåne beslöt Gustav Vasa att bygga ut slottet för att vara ett bättre försvar mot danskarna, som på den tiden ägde de ovanstående landskapen. Men slottet övertogs fortfarande av danskarna hela fyra gånger. När freden i Roskilde 1658 blev dessa landskap svenska och Kronobergs slott tappade således sin betydelsefulla roll. Man tog faktiskt stenar från slottet för att bygga hus inne i den intilliggande staden Växjö.