Gravhögar – historik och betydelse

shutterstock_329155067

En gravhög var ett fornnordiskt begravningssätt som användes orgelbundet ända från neolitikum (yngre stenåldern) fram till vikingatiden. Man har hittat många exempel på dessa och det finns till och med välbevarade exemplar kvar idag.

Storleken på dessa högar var menade att representera den dödes status och storhet i livet. Stora högar representerade därför ofta stormän, som var en titel på en framstående och mäktig man, ofta även en stor landägare. Titeln började användas under vikingatiden och fortsatte in på medeltiden. De största högarna har en volym på upp till tre hundra gånger så stor som en normal gravhög.

Sveriges mest kända gravhög kallas Anundshög, daterad till någonstans mellan 210-540, och ligger strax utanför Västerås, det är helt öppet för allmänheten och är ett rekommenderat turistmål för alla som har en intresse för Sveriges fornhistoria.

Just för att platsen ligger så pass nära till Västerås stad är det praktiskt att helt enkelt övernatta där om man vill fara och se denna gravhög. Västerås Stadshotell som drivs av Elite, ligger mitt i staden och praktiskt till lokaltrafiken som kan ta en ut till Anundshög.

Någon som inte ofta framkommer när man besöker dessa högar är att många av dem faktiskt låg vid stränder när de först anlades. Efter de sjunkande vattennivåerna ser dessa ut att nu ligga mer inåt land. Anledningen till att denna placering var populär var att de lätt kunde ses av skepp som seglade förbi och alla kunde se att det låg en viktig man begravd där.

Det är heller inte ovanligt att dessa högar ligger på så kallade gravfält som även innehåller en mängd mindre gravar, dessa kommer ofta från olika perioder. Man har länge varit under åsikten att dessa gravhögar drog till sig de mindre gravarna, att folk helt enkelt ville begravas nära stora och mäktiga män.

Gravhögar och fält spelade även roll när det kom till att bevisa vem som hade rätt till ägandet av en plats eller ett område. På denna tid var nämligen långvarigt boende en av de starkaste stöden för att kunna göra anspråk på mark. Det sägs bland annat att hade man bott i ett område i minst sju generationer så fick man en rösträtt i tinget.